נוהל שחרור מהתקנת טסט

before starting check free space

check no index

consider delete/zip the test n

to do a back up to databased

synqe any changes made by a client

העברת חשבון CPANEL

גיבוי Cpanel מלא
לשים את הגיבוי באחת התקיות להורדה או לשים את הקובץ גיבוי בתיקיה של ה סיפאנל עם הרשאה 644 או לשים את הקובץ בדרובוקס.
ולשלוח קישור העברה יחד עם בקשת לפריסת הסי פאנל לחברת האחסון גטסרבר ולפני כן לוודא שיש מקום ברייסיילר
בקשה צרכה לצאת ממיל info@wp-themes ולציין ריסלר wptheme

who you block site
enter to his cpanel
copy index2.php
renam the real index to index 1
Refer the site to index 2 by rename to index

נכנסים ל סי פאנל
מכפילים את index2
משנים את השם של האידקס האמיתי לאינדקס 1
ומפנים את האתר לאינדקס 2 על ידי כך שמשנה לו את השם לאינדקס
כך האתר מצביע על דף ריק
וכשרוצים להחזיר את האתר מחזירים את האינדקס המקורי בשינוי שם

t C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts